Familielandbruget

Der skal være liv på landet

Pressemeddelelse (februar 2024)

CO2-afgift med en afgiftsfri bundkvote

Svarer-udvalget er kommet med sin længe ventede rapport, der beskriver nogle mulige
scenarier for en CO2-afgift i landbruget.

Vi havde i Familielandbruget gerne været den afgift foruden, og vi mener, som Landbrug & Fødevarer, at landbruget kan komme i mål med klimaindsatsen uden en afgift. Men vi må konstatere, at der er et klart politisk flertal for en afgift.

Drøftelsen er derfor i Familielandbruget, hvordan vi gerne ser en eventuel afgift udmøntet? Vi er i Familielandbruget meget opmærksomme på at en CO2-afgift kan ramme de mindre landbrug forholdsvist hårdt. I Familielandbruget finder vi det urimeligt, hvis alle dyr kommer til at tælle ens i en kompleks verden! En kompleks verden hvor dyr ofte bruges til andet og mere end ”bare” at skulle spises.

Vi finder ikke, at der f.eks. skal CO2-afgift på en mindre ammeko besætning som afgræsser ådalen langs f.eks. Gudenåen. Dels giver dyrene god natur og biodiversitet. Dels er det god dyrevelfærd, og dyrene skaber glæde for de mennesker der kommer forbi.

Vi finder ikke at der skal CO2-afgift på mindre besætninger generelt – uanset om det er heste, grise, fjerkræ eller kreaturer. Det er grundlæggende ikke de mindre besætninger som er årsagen til problemet. Det er grundlæggende ikke de mindre besætninger, som kan anvende den nye teknologi til at fjerne f.eks. CO2. Det er heller ikke de mindre virksomheder der hidtil har kunnet få tilskud fra miljøteknologiordninger.

Så Familielandbruget mener, at en afgiftsfri bundkvote er rimelig fordi:
     • Du har en mindre besætninger og medvirker til at skabe de landdistrikter vi gerne vil
       se når vi bevæger os rundt.
    • Du understøtter andre formål f.eks. god natur og biodiversitet ved afgræsning.
    • Du oftest ikke kan få miljøteknologi tilskud.

             

       

Antoni Stenger

Antoni Stenger

Formand for Sønderjysk Familielandbrug

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
fam.stenger@icloud.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug
Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Formand for Familielandbruget Sydvest

Mobil
4037 4635
E-mail
stavnsbjerg19@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd
Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Kvæg udvalg