Familielandbruget

Er du medlem det rigtige sted?

Kontingent 2024

Som medlem af Familielandbruget Sydvest har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber.  Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her: Medlemskontingentoversigt

Aktivt medlemskab:

Dette medlemskab er for dig, der har jord, hvor der søges hektarstøtte på og/eller gødningsregnskab, hvori der indgår husdyr og dermed organisk kvælstof N.

Kontingentet – inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer – består af:

  • Grundgebyr kr. 2.600,-
  • Betaling pr. ha kr. 33,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 27,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 14.000 pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

Interesse medlemskab:

Dette medlemskab forudsætter kun en interesse for landbrug, f.eks. medlemmer, der hverken har jord eller husdyr men stadig har interesse for landbrug.

Kontingent kr. 2.006,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

Alle beløb er ekskl. moms.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab du får mest ud af? Så er du velkommen til at kontakte formand Henrik Bertelsen eller næstformand Tommy Dideriksen.

Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Formand for Familielandbruget Sydvest

Mobil
4037 4635
E-mail
stavnsbjerg19@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd