Familielandbruget Sydvest

Vi sætter familien i centrum

Alle nye aktive medlemmer får 50% rabat de første 2 år

Vi vil gerne have alle med, så vi også har liv på landet i fremtiden. Derfor tilbyder vi alle nye aktive medlemmer at få 50% rabat de første 2 år du er medlem af foreningen.

Familielandbruget Sydvest

Familielandbruget Sydvest er en familielandbrug forening under Landbrug & Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt - både store og små. Vi mener, at landbruget ikke bare skal overleve - det skal leve!

Vi har adresse i Varde. Vi er der for dig, der bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug. Vi kan tilbyde dig et med­lemskab som aktivt eller passivt medlem - vi har plads til alle.

I Familielandbruget Sydvest har vi fokus på at støtte op om vores medlemmer. Vi søger at holde dig opdateret om politisk og fagligt relevante emner for dit landbrug. Vi afholder arrangementer, hvor du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer og andre politiske tiltag. Vi afholder også arrangementer, hvor du kan få viden og inspiration fra vores faglige konsulenter og rådgivere igennem vores rådgivningsvirksomhed Landbrugsrådgivning Syd som vi har sammen med vores tre andre Familielandbrug i Region Syddanmark. Dertil afholder vi også familie fokuseret arrangementer, for Familielandbruget er for hele familien på landet.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget for hele familien igennem året. Vi går ind for selvejet og bæredygtighed og støtter op om de både nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etable­ret sig og ønsker at udvikle bedriften. Landbruget skal leve også i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.

Se vores brochure her - Brochure.

Se nogle af de fordele du har, når du er medlem af Familielandbruget Sydvest her - Medlemsfordele.

Nedenfor kan du kontakte formand Henrik Bertelsen eller næstformand Tommy Dideriksen for mere information.

Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Formand for Familielandbruget Sydvest

Telefon
7536 4635
Mobil
4037 4635
E-mail
stavnsbjerg19@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd