Familielandbruget Sydvest

Vi sætter familien i centrum

Familielandbruget Sydvest

Familielandbruget Sydvest er en familielandbrugsforening under Landbrug & Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt - også i fremtiden. Vi mener, at landbruget ikke bare skal overleve - det skal leve!

Vi har adresse i Varde. Vi er der for dig, der bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug. Vi kan tilbyde dig med­lemskaber som aktivt eller passivt medlem - vi har plads til alle.

I Familielandbruget Sydvest har vi fokus på at støtte op om vores medlemmer. Vi søger at holde dig opdateret om politisk og fagligt relevante emner for dit landbrug. Vi holder arrangementer, hvor du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer og andre politiske tiltag. Vi holder arrangementer, hvor du kan få viden og inspiration fra vores faglige konsulenter og rådgivere igennem vores rådgivningsvirksomhed Landbrugsrådgivning Syd og vores samarbejdspartnere.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget for hele familien igennem året. Vi går ind for selvejet og bæredygtighed og støtter op om de både nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etable­ret sig og ønsker at udvikle bedriften. Landbruget skal leve også i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.

Se vores brochure her - Brochure.

Se nogle af de fordele du har, når du er medlem af Familielandbruget Sydvest her - Medlemsfordele.

Nedenfor kan du kontakte formand Henrik Bertelsen eller næstformand Tommy Dideriksen for mere information.

Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Telefon
7536 4635
Mobil
4037 4635
E-mail
henrik.bertelsen@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Sekretær, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd