Familielandbruget Sydvest

Vi sætter familien i centrum

Vores mærkesager

Familielandbruget Sydvest kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret balance mellem produktionsmuligheder og rig natur.
  • Regelforenkling og mindre bureaukrati. Derfor kæmper vi for bruttoarealmodellen og omfordelingsstøtten og det skal gøre tilskudsordningerne mere fair og enkle for de små producenter.
  • Den multifunktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, klima, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne
  • Rimelig beskatning af mindre ejendomme på landet.
Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Formand for Familielandbruget Sydvest

Mobil
4037 4635
E-mail
stavnsbjerg19@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd