Kursus i transport af farlig gods - Varde

Kursus i transport af farlig gods - Varde

ADR - TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Varde

Den 14. marts 2024 kl. 12.30 - 16.00 – Nordre Boulevard 95, 6800 Varde

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, bekæmpelsesmidler, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et kursus bevis.

Bliver du stoppet af politiet og har du ikke et gyldigt kursus bevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kurset henvender sig til landmænd, maskinstationer, entreprenører og kloakmestre, skoventreprenører og gartnervirksomheder. Der kræves ingen forhåndsviden om farligt gods og der er ingen eksamen. Efter kurset udstedes der kursus bevis, som er gyldigt i 5 år.

Kursets formål og indhold
- giver indsigt i de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

– Eftersyn af ADR ildslukkere

- Krav om afmærkning og dokumentation

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Underviser er Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 28. februar 2024 til Rikke Kyhn på tlf. 20245052 eller send en mail på rky@lrs.dk

Ved tilmelding husk at oplyse Fulde navn, fødselsdato (dd. Mnd. År) samt Nationalitet, så personligt bevis kan udstedes

 

Pris: 800,- kr. ekskl. moms pr. deltager.

Kurset afholdes kun hvis der som minimum er 9 deltagere pr kursus.