Generalforsamling Familielandbruget Sydvest 2024

Generalforsamling Familielandbruget Sydvest 2024

Sæt kryds i kalenderen, når der er generalforsamling ved Familielandbruget Sydvest d. 11.marts 2024.

Der startes med spisning kl. 18.30 som foreningen er vært for.

Dagens program:

1. Generalforsamlingen konstituerer sig med:

a. Valg af ordstyrer

b. Valg af stemmetællere

2. Beretning ved formand.

3. Forhandling om beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Valg af formand.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Indkommende forslag.

8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning.

9. Eventuelt.

 

Praktiske informationer: 

Sted: Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

Tilmelding: senest d. 7. marts på tlf. 7374 2020 eller på mail til Laila Kubel, lkm@lrs.dk

Dato: d. 11 marts kl. 18:30