Familielandbruget Sydvest - her er også plads til dig

Familielandbruget Sydvest - her er også plads til dig

Vi planter egetræer - tilsammen planter vi en skov

Aktuelle politiske mærkesager

Familielandbruget Sydvest kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret balance mellem produktionsmuligheder og en rig natur
  • Regelforenkling og mindre bureaukrati. Derfor kæmper vi blandt andet for bruttoarealmodellen,
    der skal gøre tilskudsordninger mere fair for de små producenter
  • Den multifunktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, klima, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne
  • Rimelig beskatning af mindre ejendomme på landet