Vellykket bedriftsbesøg hos Brian Brodersen

Vellykket bedriftsbesøg hos Brian Brodersen

Landbrugsrådgivning Syds kvægudvalg, Sønderjysk Familielandbrug og Landboungdom siger tak for et vellykket bedriftsbesøg hos Brian Brodersen d. 6. juni.

Til aftenens bedriftsbesøg hos Brian Brodersen gik turen ud i marken, hvor der bl.a. blev kigget nærmere på Brians arbejde med ærter, roer, majs og en atypisk afgrøde som solsikke. Der blev også snakket om sædskifte og hvordan vi kan udskyde muligheden for resistens så lang tid som muligt.

Da vi i forbindelse med vores tur i marken kom forbi roerne, som i øvrigt stod rigtig godt, blev der snakket ukrudtsstrategier og hvordan man får dem ind i sædskiftet. I den forbindelse faldt snakken også på, hvad man skal være opmærksom på samt sikre at de får bor nok da det er meget tørt.

Efter et kig på de flotte roer, var det tid til at besøge Brians solsikker. Især ved dette stop stod det tydeligt klart, at ikke alle forsøg altid går som man håber. Der var desværre brugt forkerte skiver i såmaskinen, så de stod ikke på rækker som de skulle. Vi har ingen ukrudtsmidler som er godkendt i denne forbindelse, så det er med at få dem renset.

                                   

Det var også muligt for aftenens besøgende at få et indblik i Brians arbejde med ærter. Ærterne er som bekendt en god vekselafgrøde, men den nuværende tørke får afgrøderne til at hungre efter vand.

Efter turen i marken kunne aftenens fremmødte vende tilbage til plansiloen, hvor der blev snakket og diskuteret om alt fra fodring til restbeløb. Diskussionen omhandlede primært hvordan roerne kan opbevares, samt hvordan de kan ensileres sammen med andre afgrøder, enten i lagkager eller hvor roerne bliver lagt på toppen. Alle pointer handlede dog om at undgå saft afløb hvor sukker delen render væk.

I forbindelse med vores vintermøder i 2024, vil vi forsøge at tage en prøve, hvor korn ærter og solsikker er crimpet og syre behandlet, for herefter at analysere hvad indholdet reelt har været.

Som altid stod Landboungdom afslutningsvis klar til at servicere de fremmødte med grillpølser, og en snak om dagens spændende pointer og indsigter.  

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte for en god stemning og spændende dialog.