Vandløbsvedligeholdelsen er i fuld gang

Vandløbsvedligeholdelsen er i fuld gang

I alle kommuner er man nu i fuld gang med at grødeskære vandløb. Det kan være en god idé at gå en tur og se efter, hvordan arbejdet er udført.

Kommunerne er i gang med at vedligeholde vandløbene rundt omkring. De kan ikke selv føre tilsyn alle steder, så husk selv at gå ned til dine vandløb og se, hvordan arbejdet er udført. Synes du arbejdet ikke i orden, så er det bedst at give kommunen besked med det samme.

Du kan enten skrive til kommunen eller kontakte kommunens tilsynsførende – tag gerne billeder og send det via mail eller via kommunens hjemmeside.

Du kan se kontaktoplysningerne nedenfor eller i skemaet her.

Husk præcis angivelse af, hvor og hvornår problemet er observeret:

  • Stedangivelsen markeres bedst på et kort eller et luftfoto. Af kortet / luftfotoet skal fremgå en nærliggende adresse eller matrikelnummer og gerne også vandløbets navn.
  • En beskrivelse af, hvad problemet er og evt. årsag hertil. Medsend meget gerne fotos. Hvis billedet er taget med mobiltelefon, kan placering med fordel slås til. Så kan stedet identificeres præcist.
  • Navn og telefonnummer.

Og send det med det samme. Det er langt bedre at få tingene løst med det samme, mens entreprenøren måske stadig er der ude, og man kan se, hvordan arbejdet er udført. Grøden gror hurtigt op igen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sønderjyske Vandløbs konsulenter – Louise Riemann, LHN tlf. 7364 2915, Britt Paulsen, LandboSyd, tlf. 6161 7993, Lars Schmidt, KHL, tlf. 7634 1715; Rikke Kyhn LRS, tlf. 7374 2041 eller Anne Katrine Thomsen, SLF, tlf. 2036 0774.

Se kontakt-info til kommunerne her – eller i skemaet her.

 

Tønder Kommune:

Kontakt:

Michael Schillig mobil 29705443 eller mail misc@toender.dk

Niklas Bangsbro mobil 31580108 eller mail niba9@toender.dk

 

Aabenraa Kommune:

Brug gerne deres ”borgertip”, som det ses her:

https://aabenraa.dk/borger/trafik-og-groenne-omraader/borgertip 

eller send en mail til Vandloeb@aabenraa.dk 

Du kan også ringe på telefon 7376 7676 (kommunens hovednummer) eller 2911 9045 (tilsynsførende Anders Kjær Skau).

 

Sønderborg Kommune:

Brug gerne deres ”gi et praj” via app’en Sønderborg Landmænd

Eller send en mail til vand-natur@sonderborg.dk

Du kan også ringe til tilsynsførende Christoph Clausen, på tlf. 2720 4483 eller sende ham en mail direkte på crcl@sonderborg.dk.

 

Haderslev Kommune:

Ring gerne til tilsynsførende Allan Permien på tlf. 2485 8138

eller send en mail til naturogvand@haderslev.dk

 

Kolding Kommune:

Send gerne en mail til vandloeb@kolding.dk,

eller ring til Natur og Vand på 7979 7576.

 

Grødeskæringsplan for Haderslev Kommune

https://www.haderslev.dk/service/natur-og-klima/vandloeb/vi-groedeskaerer-i-foelgende-uger/

 

Grødeskæringsplan for Kolding Kommune:

https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/vandlob-og-soer/vandlob/vedligeholdelse-af-offentlige-vandlob/

 

Grødeskæringsplan Sønderborg Kommune:

https://sonderborgkommune.dk/sites/default/files/2023-05/Arbejdsplan%20_2023_S%C3%B8nderborg.pdf

 

Grødeskæringsplan for Aabenraa Kommune:

https://ago-aabenraa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=60a7cfd2686245389402ea86354663bb

 

På Aabenraa Kommunes hjemmeside kan man se forventet grødeskæringsuge ved at trykke på det enkelte vandløb. Se kortene nedenfor.