Tilskud til Miljø – og Klima teknologi

Tilskud til Miljø – og Klima teknologi

Ordningen har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Derudover har ordningen ét indsatsområde med formålet at forbedre dyrevelfærden.

Landbrugsstyrelsen forventer, at puljen for Miljø – og Klima teknologi 2022 åbner for ansøgninger den 18. oktober 2022 og lukker 10. januar 2023. Der er 244 millioner kroner i puljen, som er fordel over fem sektorer og på 10 indsatsområder.

De teknologier der gives tilskud til indenfor indsatsområderne kan ses her på teknologiliste - se den her Teknologiliste

Det samlede tilskud under ordningen udgør 40 pct. af projektets samlede tilskudsgrundlag.

Vær opmærksom på krav som bl.a. skal være opfyldt for at være berettiget til tilsagn.

  • Du er jordbrugere og har et CVR nr.
  • Du skal udøve en landbrugsaktivitet i form af produktion, avl eller dyrkning af jordbrugsprodukter.
  • CVR nr. skal have et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer for at drive jordbrugsbedriften. Det skal være opfyldt ved ansøgning og i projektets opretholdelsesperiode.

Tilskudsgrundlaget beregnes ud fra standardomkostninger. Det betyder, at Landbrugsstyrelsen har fastsat en sats for de investeringer, der er en del af dit projekt, og som omfatter både indkøb, levering, montering og installation. Både tilsagnsbeløbet og tilskudsbeløbet beregnes på baggrund af standardomkostninger.

Tilskud til projekterne under denne ordning finansieres af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

 

Vil du vide mere om ordningen og mulighederne for dig, så kontakt 

Rikke Kyhn tlf. 73742041