Til alle lodsejere ved åbne offentlige vandløb

Til alle lodsejere ved åbne offentlige vandløb

Forskellige Kommuner og Sønderjyske Vandløb opfordrer nu lodsejere, der har vandløb på deres ejendomme og træer voksende langs vandløbene, til at tage særlige hensyn. Denne opfordring kommer som følge af nogle uheldige episoder.

Træer, som gror tæt ved vandløbene, herunder ned ad vandløbets skråninger, betragtes som en integreret del af vandløbet. Rødderne fra disse træer spiller en afgørende rolle i at stabilisere vandløbets bredder. Samtidig udgør træerne vigtige levesteder for insekter, fugle og andre arter, der er tilknyttet vandløbene. Ydre mere udgør træerne en beskyttende effekt ved at begrænse væksten af uønsket vegetation nede i vandløbet.

I overensstemmelse med de gældende regler for offentlige vandløb er det normalt fastlagt, at fjernelse af træer og buske langs vandløbene kræver tilladelse fra kommunen. Det samme gælder for alle de vandløb, der er omfattet af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket er tilfældet for de fleste vandløb. Fjernelse eller beskæring af træer og buske langs disse vandløb er derfor ulovligt uden forudgående godkendelse fra kommunen.

Overvejer du derfor at fjerne nogle træer eller udføre beskæring langs et vandløb, bør du altid kontakte en af din lokale vandløbsmedarbejdere fra kommunen.