Tænk dig om før du rydder op - det kan betale sig.

Tænk dig om før du rydder op - det kan betale sig.

Det giver ofte et rigtig godt overblik, når man får ryddet op. Men nogle gange kan man også være så grundig, at man efterfølgende ærgrer sig over, at man lige står og mangler det, man smed ud ved sidste oprydning.

Vi oplever ofte at få henvendelser fra landmænd, der ønsker at sælge deres ejendom. I den forbindelse er de blevet opfordret af ejendomsmægler til at få beregnet ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salget. Når vi spørger ind til hvilke materialer de har liggende, er svaret ofte ”jeg har kun de seneste 5 år - jeg troede ikke jeg skulle gemme mere”.

Når vi skal beregne ejendomsavancer, skal vi for at gøre det mest mulig optimalt for kunderne, have alle skatteregnskaber fra ejendommen og erhvervet frem til salgsåret. Vi finder ofte fradrag for flere hundredetusinde ved at have de gamle regnskaber klar. Skatteregnskaber bør som udgangspunkt gemmes i mindst 4 år efter den sidste skattepligtige ejendom er solgt. Fakturabilag ældre end 5 år har meget sjældent interesse!  

Det viser sig ofte, at det kan være en fordel at bruge kontantomregnede anskaffelsessummer for ejendomme erhvervet i perioden, primo 1970erne til 1993. For ejendomme erhvervet efter 19. maj 1993 skal man altid anvende faktisk anskaffelsessum. Her er gamle regnskaber og kontantomregningsbilag guld værd.

Succession:

Er ejendommen erhvervet ved succession, skal man ikke kun gemme egne skatteregnskaber, men også have adgang til sælgerens regnskaber/tal tilbage til hvor sælgeren erhvervede ejendommen. Dette skyldes at man ved succession indtræder i sælgers anskaffelsessummer mv.

Fakta boks:

Emne

Behandling

Gamle skatteregnskaber

Gemmes minimum i 4 år efter at den sidste skattepligtige ejendom er solgt

Gamle fakturabilag

Gemmes i minimum 5 år.

Ejendommen overtaget med succession

Man skal have adgang til sælgers regnskaber/tal helt tilbage til dennes erhvervelse af ejendommen. 

skrevet af: Keld C. Christiansen, Revisor