Sven-Aage Steenholdt takker af som formand for Familielandbruget LRS-Vejle efter 21 år

Sven-Aage Steenholdt takker af som formand for Familielandbruget LRS-Vejle efter 21 år

Som en stærk figur og en del af Familielandbrugets DNA, kan Sven-Aage Steenholdt se tilbage på en flot og aktiv karriere med stolthed. Efter Svend Mærkedahls død, tilbage i 2001 har Sven-Aage stået ved roret som formand for Familielandbruget LRS-Vejle. Især i de senere år er Sven-Aage kendt for at være en af landbrugets bærende kræfter, specielt inden for planteavl, hvor han også sidder som næstformand i Landbrug & Fødevarers sektionsbestyrelsen for Planteavlsproduktion.


Det er dog ikke kun Sven-Aages ihærdighed og stærke arbejdsmoral der har medvirket til at gøre ham ekstremt vellidt på blandt andet Axelborg. Sven-Aage er nemlig kendt for at sige tingene som de er, og
netop denne ærlighed afspejler hans enorme berøringsflade, der også har udformet sig i en flot betroet post som dirigent på Landbrug & Fødevarers Delegerede møde. Som en mand med mange bolde i luften har
Sven-Aage formået at skabe en utrolig balance og struktur i Familielandburget LRS-Vejle. Det er ikke blot hans store erfaring med køer, grise og planteavl der på mange måder har gjort Sven-Aage til den rette mand for posten, men også hans store kærlighed for naturen. Som bestyrelses suppleant for foreningen ”Danske Vandløb” forsætter Sven-Aage stadig med at inspirere og udvide hans store berøringsflade i branchen.


I Familielandbruget LRS-Vejle har vi været utrolig stolte og beæret over, at have fået lov til at stå bag vores formand gennem 21 år. Med ærlighed, venlighed og engagement har Sven-Aage været med til at skabe
rammerne for de værdier Familielandbruget LRS-Vejle, i fremtiden skal forsætte med at repræsentere i det danske landbrug.


Vi ønsker Sven-Aage og Lene alt det bedste i fremtiden.