Støt nu og beskyt landdistrikterne

Støt nu og beskyt landdistrikterne

BESKYTTELSE OG FREMME AF EU'S LANDDISTRIKTER OG FØDEVARESIKKERHED.

Europas landdistrikter mister deres natur- og kulturarv, erhverv, befolkninger og værdier, hvilket truer fødevaresikkerheden og fødevareforsyningen i hele EU. Hvis disse regioners enestående karakter skal bevares for de kommende generationer, og EU's fødevareproducerende samfund skal overleve på lang sigt, har vi brug for, at EU fornyer sit engagement i at fremme den regionale natur- og kulturarv, i bæredygtig vækst i landdistrikterne og i at øge levestandarden.

Dette europæiske borgerinitiativ opfordrer EU til at modernisere sit engagement i landdistrikterne for at tage hensyn til behovet for at øge fødevaresikkerheden, forsyningen af landbrugsråvarer og beskyttelsen af landdistrikternes levevis og borgere og deres værdier og levebrød.

Familielandbruget opfordre alle til at støtte borgerintiativet. ydremere gør vi opmærksom på at Familielandbruget er dybt involveret i at påvirke regeringens kommende kategorisering af ejendommene.