Reduceret jordbearbejdning: en bæredygtig tilgang til landbruget

Reduceret jordbearbejdning: en bæredygtig tilgang til landbruget

Jordbearbejdning er en vigtig proces, når vi arbejder med optimering af afgrøder i landbruget. Det handler om at arbejde med jorden for at forbedre den til en god afgrødeproduktion. Traditionelt set har vi landmænd brugt omfattende jordbearbejdning for at fjerne ukrudt, forbedre dræning og forberede jorden til plantning. Reduceret jordbearbejdning er stadig en relativ nyere tilgang, der skal være med til at minimere de negative miljøpåvirkninger som intensiv jordbearbejdning og samtidigt bevarer jordens sundhed og produktivitet.

Reduceret jordbearbejdning er bl.a. kendt som den metode, hvor man reducerer eller eliminere traditionel pløjning og harvning af jorden. I stedet for at vende jorden om, arbejder man med de organiske materialer i jorder for at oprette jordens naturlige struktur. Det har flere positive miljømæssige og agronomiske fordele. ”Vi bruger jordspyd og/eller en spade til at teste om jorden hårdhed. Det kan godt være svært for nogle af vores kunder at vente med at gå i gang i marken, når de ser naboen der er godt i gang”, siger planteavlskonsulent Søren Ladefoged Wind, Landbrugsrådgivning Syd.

”Marken må ikke stå bar og det er derfor vigtigt med efterafgrøder”, siger Søren. Han henviser også til at et par få landmænd har haft svært ved at synet af deres mark er mere rustik end en jævn plan mark. Sådan er det bare.

Miljøfordele ved reduceret jordbearbejdning:

  1. Bevarelse af jordens struktur: reduceret jordbearbejdning hjælper med at bevare jordens naturlige struktur ved at forhindre jordforringelse. Dette er afgørende for at opretholde jordens sundhed og produktivitet på lang sigt.
  2. Reduktion af drivhusgasemissioner: traditionel jordbearbejdning frigiver større mængder af CO2 og andre drivhusgasser på jorden. Reduceret jordbearbejdning reducerer disse emissioner ved at minimere jordomvending og reducere energiforbruget i landbrugsprocessen.
  3. Forbedring af vandkvalitet: ved at bevarer plantestruktur og efterlade afgrøderester på marken reducerer man her risikoen for jorderosion.
  4. Mindsker sandfygning.

Kigger vi på de agronomiske fordele ved reduceret jordbearbejdning:

  1. Øget organisk materiale: det kan fører til ophobning af organisk materiale i jorden, hvilket forbedrer jordens næringsstof indhold og evnen til at lede vandet væk samt et højere plantetilgængeligt vand.
  2. Lavere omkostninger: da der kræves mindre brændstof og færre maskiner til reduceret jordbearbejdning, kan landmændene opleve lavere driftsomkostninger.
  3. Øget produktivitet: på lang sigt kan reduceret jordbearbejdning øge afgrødeudbyttet, da jorden bevarer sin frugtbarhed og næringsstofbalance.

Vi møder selvfølgelig også udfordringer undervejs. Udfordringer der inkluderer:

  1. Ukrudtsbekæmpelse da traditionel pløjning normalt hjælper med at kontrollere ukrudt.
  2. Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, hvor nogle landmænd kan opleve en stigning pga. øget organisk materiale i marken. Dette ændres dog til et mindre forbrug efter et par år, da nyttedyrene får bedre levevilkår.

Reduceret jordbearbejdning er en bæredygtig tilgang til landbrug, og det er godt når vi sigter mod at bevare jordens sundhed, reducere miljøpåvirkningen og øge produktiviteten. Det er vigtigt, at en vellykket overgang til reduceret jordbearbejdning kræver omhyggelig planlægning, træning og tilpasning af landbrugspraksis. Men med den rette støtte og viden kan man drage fordel af denne bæredygtige tilgang til jordbrug. Det kan i sidste bidrage til at bevare jordens ressourcer og beskytte miljøet.

Har du brug for hjælp til reduceret jordbearbejdning, er du velkommen til at kontakte Søren på 7473 2045 eller send en mail på sbw@lrs.dk