Nye regler vedrørende opkrævning af renter for alle moms- og afgiftskorrektioner

Nye regler vedrørende opkrævning af renter for alle moms- og afgiftskorrektioner

De nye regler vedrørende opkrævning af renter for alle moms- og afgiftskorrektioner træder i kraft den 1. juli 2023.

Skatteministeriet har med udstedelse af bekendtgørelsen af 12. maj 2023 indført opkrævning af renter for alle moms- og afgiftskorrektioner, som vi tidligere har skrevet om i en nyhed 4. april 2023.

Det betyder, at der i fremtiden vil skulle betales renter tilbage til den oprindelige angivelses- og betalingsfrist, når en virksomhed laver en efterangivelse til en tidligere momsperiode, og efterangivelsen medfører betaling af moms.

Det betyder også, at der skal betales renter i situationer, hvor SKAT ved en kontrol finder fejl, som medfører efteropkrævning af moms eller afgifter. Renten vil blive beregnet tilbage til den oprindelige angivelses- og betalingsfrist. Trækker kontrollen i langdrag, betaler man renter mens SKAT arbejder.

Renten udgør pt. 0,7 pct. pr. måned, svarende til 8,4 pct. om året, og den er ikke fradragsberettiget.

Virksomheder med delvis fradragsret efter momslovens § 38 stk. 1 (omsætningsfordeling), skal være særlig opmærksomme på de nye regler, fordi disse virksomheder først kan opgøre den endelige fradragsret efter regnskabsårets udløb. Der kommer en ændring af momsbekendtgørelsen (er i høring pt.), som tillader at virksomheder, som skal foretage en årsregulering af delvis fradragsret, at medtage denne regulering i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Virksomheder får ikke en forrentning, hvis en efterangivelse, som resulterer i en tilbagebetaling af moms eller afgifter.

Hat du brug for hjælp til de nye regler, kan du finde din lokale rådgiver her