Momsfradrag forudsætter ordentlige leverandørfakturaer

Momsfradrag forudsætter ordentlige leverandørfakturaer

Når man køber en vare/ydelse fra en leverandør, skal man være opmærksom på, om regningen opfylder de gældende fakturakrav for at man kan få momsfradrag.

Der står i SKATs juridiske vejledning ”Krav til dokumentation for indkøbet”: ”Det er som udgangspunkt en betingelse for at få fradrag for købsmoms, at virksomheden er i besiddelse af forskriftsmæssige fakturaer, herunder forenklede faktura og afregningsbilag og importmomsspecifikation som dokumentation for indkøbet og momsen.” Det samme står i Momsbekendtgørelsen §81

Fakturaen skal jf. Momsbekendtgørelsen §57 indeholde følgende oplysninger for at opfylde de forskriftsmæssige kravene:

  • Udstedelsesdato (fakturadato) og forfaldsdato
  • Fakturanummer (et fortløbende nummer)
  • Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nummer)
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • En specifikation af den pågældende vare/ydelse, der er leveret, antal/ mængden af varen/ydelsen og pris uden moms. Er der givet rabat eller nedslag, som ikke er indregnet i pris, skal det også fremgå
  • Hvornår varen er leveret (leveringsdato), hvis den er forskellig fra fakturadatoen
  • Den gældende momssats
  • Momsbeløbet, som skal betales

Opfylder fakturaen ikke ovennævnte krav, kan Skattestyrelsen ved en kontrol nægte fradrag for moms, selv ved de mindste mangler. Byretten har i 2021 afsagt en dom, hvor der blev nægtet momsfradrag, pga. fakturaen ikke opfyldte de forskriftsmæssige krav. Den indeholdt alene en angivelse af ydelsen og et samlet beløb. Ydelsen var ikke uspecificeret (ingen mængde, pris pr. enhed leveringsdato eller momssats og momsbeløb.) Virksomheden fremlagde i retten en samarbejdsaftale, hvori ydelsen var beskrevet. Det er ikke tilstrækkeligt til at opnå momsfradrag. Afgørelsen kan f.eks. sidestilles med en forpagtningskontrakt, hvor afgiften er med moms. Her skal bortforpagter også lave en faktura, som opfylder ovennævnte krav, for at forpagteren kan få fradrag for momsen.

Samme krav til en faktura gælder selvfølge, hvis du som sælger laver en faktura. Der er ikke krav til måde, som du laver fakturaen på om det er håndskrevet, trykt eller elektronisk. Det vigtigste er at indholdet er korrekt og at både du og kunden har en udgave af fakturaen. Har du ikke et system, som kan sende fakturaen elektronisk, bør fakturaen fremsendes enten pr. brev eller via e-mail i PDF-format.