LandboUngdom sidder med i bestyrelsen

LandboUngdom sidder med i bestyrelsen

Hvilken værdi skaber det, når en repræsentant fra LandboUngdom sidder med i bestyrelsen?

35-årige Niels Christian Beukel har i godt 10 år været med i bestyrelsen for Familielandbruget LRS - Vejle, som observatør for LandboUngdom.

God forståelse for hinanden

- Det giver et godt indblik i Familielandbrugets måde at arbejde og køre forening på, og en god forståelse for hinanden, oplever Niels Christian. Det gør det også nemmere at samarbejde om arrangementer på tværs af foreningerne, fx etableringsaftener og Sikker Trafik. Vi er med til at præge nogle af Familielandbrugets arrangementer i en mere ungdommelig retning, så det også bliver relevant for de yngre medlemmer af Familielandbruget at deltage. Og når LU’erne deltager, er der gode muligheder for at komme i kontakt med Familielandbrugets ”kommende kunder”.

Selv om Niels Christian er observatør, bliver han også inddraget i debatten på Familielandbrugets bestyrelsesmøder.

Han oplever, at Familielandbruget har andre fokusområder, hvilket gør det interessant at være med i begge foreninger.

Udvidet lokalt netværk

- Det er fx en anden måde at se Axelborg på, når man er med Familielandbruget. Dagsordenen er en anden, og der er god mulighed for at netværke med andre typer af landmænd end dem, jeg typisk møder hos LandboUngdom, siger Niels Christian.

Den anden vej rundt bidrager Niels Christian med indblik i det, der rører sig hos LU lokalt. 

- Det er jo forskelligt, hvad de lokale foreninger arbejder med, forklarer han. På den her måde taler vi direkte sammen her i lokalområdet, i stedet for at netværk kun sker imellem hovedorganisationerne og på landsplan.

Større slagkraft

- Vi har en større slagkraft, når vi bakker hinanden op og står sammen på tværs af organisationer og alder, fastslår han. Derfor opfordrer han også de foreninger, der ikke allerede har en LU-observatør med, om at benytte sig af muligheden for at skabe synergi foreningerne imellem.

 

Niels Christian Beukel

Niels Christian Beukel

Telefon
2261 1858
Bestyrelseposter
  • Observatør for LU