Jens Nicolaisen planlægger at fordoble bedriften

Jens Nicolaisen planlægger at fordoble bedriften

Jens Nicolaisen har overtaget familielandbruget ved Visby efter sine forældre. I dag har han 180 malkekøer og 180 kvier til opdræt, samt en ansøgning inde til at fordoble bedriften.

Landbruget Solbakken blev drevet af Jens’ forældre fra 1965 til 2000. I den periode havde de mellem otte og 80 køer. Jens overtog gården i 2001, og udviklingen er aldrig gået i stå.

- Jeg har ansøgt om at fordoble bedriften, men det tager jo flere år at få sådan en ansøgning behandlet, fortæller Jens.

- Det er blevet mere kompliceret at drive landbrug pga. alle reglerne, mener Jens. Og der går meget mere tid med den der, siger han, og peger på computeren.

Sammen med sine to ansatte driver han 220 ha, hvoraf han selv ejer de 120 ha. Halvdelen bruges til grovfoder og resten er salgsafgrøder.

Uden lokalsamfundet ville det blive ekstremt kedeligt

Solbakken ligger en lille kilometer uden for landsbyen Visby ved Bredebro. Sammen med sin kone Lone har han fem børn, hvoraf de tre er hjemmeboende.

- Vi har et utrolig stærkt foreningsliv. Jeg er frivillig brandmand, og konen og børnene deltager i idrætslivet, fortæller Jens i filmen, som du kan se nedenfor.

Foreningslivet gør det lettere at drive landbrug tæt på byen

Ifølge mælkeproducenten og familiefaderen er der flere fordele ved at være engageret i lokalsamfundet:

- Hvis ikke jeg havde de lokale foreninger og de lokale beboere, så synes jeg det ville blive ekstremt kedeligt. Jeg ville jo ikke møde dem, der skal købe mine varer. Men ved at jeg har et godt lokalsamfund tæt på, så skal de nok fortælle mig, hvis jeg har lavet noget, der ikke er godt, lyder det fra Jens i filmen.

- Hvis man har kastet sig ind i et godt foreningsliv, så har man lidt lettere ved at drive et erhverv ret tæt på en by, mener Jens.

Han er medlem af Familielandbruget, som arbejder aktivt for det gode og mangfoldige liv på landet.

Pia Erritsø Christiansen

Pia Erritsø Christiansen

Kommunikations- og marketingansvarlig

Telefon
7374 2105
Mobil
3016 2105
E-mail
pec@lrs.dk
Specialer
  • Kommunikation