ESGreenTool® Report: Landbrugets ESG-rapport

ESGreenTool® Report: Landbrugets ESG-rapport

Nu kan du nemt synliggøre dine bæredygtige tiltag på bedriften. ESGreenTool® Report indeholder mere end 110 forskellige ESG-målepunkter – f.eks. inden for arbejdsforhold, biodiversitet, medicinforbrug og dødelighed. Det er med andre ord en ESG-rapport, der er skræddersyet til landbruget.

ESG-rapporten er et vigtigt element, når du skal dokumentere bedriftens tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område. Det kan f.eks. være din bank eller en anden samarbejdspartner, som gerne vil have dokumentation for din ESG-indsats – nu eller i fremtiden. Rapporten er allerede anerkendt af flere af landets banker.

Værktøjet indeholder mere end 110 spørgsmål om en række indikatorer, hvor man kun skal besvare dem, der er relevante for den enkelte bedrift. Indikatorerne er udvalgt af fageksperter fra SEGES Innovation i samspil med eksperter fra DLBR.

Sådan kommer du i gang

Du kan allerede nu tilgå ESGreenTool® Report Demo, som er gratis. Så kan du blive bekendt med programmet og de forskellige indikatorer. Hvis du gerne vil gemme arbejdet undervejs, kræver det et abonnement.

Når du har købt abonnement, har du mulighed for at uddelegere adgang til din konsulent. Så kan vi sammen udfylde rapporten med dine nuværende og kommende tiltag inden for bl.a. klima, biodiversitet, arbejdsforhold og husdyrenes sundhed og velfærd. Det er ikke nødvendigt at blive færdig med rapporten på én gang, da vi kan gemme den undervejs og vende tilbage en anden dag. Med et abonnement er det også muligt at hente tidligere versioner frem, så det er tydeligt at se din fremgang.

Kom i gang nu på esgreentool.dk

Et abonnement på ESGreenTool® Report koster 1.250 kr. pr. år, og det kan købes via din konsulent eller www.esgreentool.dk .

Rapporten er udviklet af SEGES Innovation A/S.