Brakbørs - leje eller udleje ha

Brakbørs - leje eller udleje ha

Fra 2023, skal du udlægge mindst 4% af dit samlede omdriftsarealer med ikke-produktive elementer. Det kan f.eks. være brak. Det er et GLM-krav (GLM8-krav), der erstatter det grønne krav om 5% MFO og er vigtig for dig der er landmand, og gerne vil modtage landbrugsstøtte også fremover.

Ifølge EU-reglerne er det kun arealer og elementer, der i dag enten er et omdriftsareal eller er beliggende på et omdriftsareal, hvoraf der skal beregnes 4 % krav.

Kravet kan opfyldes på omdriftsarealer, men også permanente græsarealer der jordbehandles og tilsås med blomster- eller bestøverbrak kan tælle med. Husk dog, at det ikke gælder på §3 arealer. Desuden kan nye arealer der ikke har været søgt støtte på før, ikke tælle med som brak det første år. F.eks. kan et areal der ikke har været støtteberettiget i 2023 ikke tælle som brak i 2024. Der skal have været søgt støtte på arealet året før. Så det kan først tælle som brak i 2025.

Skriv dig på Brakbørs listen over forpagtninger og brakarealer

Er du landmand, så kan du skrive dig på vores brakbørs liste gratis. Vi har fået flere henvendelser på vores brakbørs og vi vil gerne hjælpe. Derfor tilbyder vi her på siden en brakbørs, hvor du kan se hvem der bortforpagter eller gerne vil forpagte brakarealer. Vi formidler kontakten imellem jer, men i tager selv kontakt til hinanden efterfølgende.

Læs mere her: https://lrs.dk/radgivning/planteavlsradgivning/brakbors/