Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Branderup

Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Branderup

Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Branderup (Samlet areal ca. 36 ha)

Arealer tilhørende Branderup Menighedsråd udbydes til bortforpagtning.

Der er tale om arealer, der omfatter følgende 3 matrikler:

  • Matr.nr. 536 Branderup Ejerlav, Branderup ca. 12,00 ha
  • Matr.nr. 535 Branderup Ejerlav, Branderup ca. 16,95 ha
  • Matr.nr. 537 Branderup Ejerlav, Branderup ca. 7,73 ha

Arealerne udbydes, således der skal afgives bud på hver af matriklerne eller på alle matrikler samlet.


Bortforpagtningen sker for perioden fra den 01. januar 2024 til og med den 31. december 2028 (5 forpagtningsår).

----------------------------------------------------------------------------------------

Oversigtskort til belysning af arealernes beliggenhed, budblanket samt oplysning om de vilkår, der skal gælde for forpagtningsforholdet, kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd på tlf. 73 74 21 57 crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen) eller på tlf. 73 74 21 55 hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann) Sagsnr. 6831.
Besigtigelse af arealerne kan ske efter forudgående aftale med Kirsten Nielsen på tlf. 22949410.

----------------------------------------------------------------------------------------

Skriftligt bud (mærket: ”Bud: Forpagtning – Branderup.”) skal være Kirsten Nielsen, Rund-bjergvej 1, 6535 Branderup J, i hænde senest den 15. november 2023 kl. 12:00.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.

For print af annoncen: Bortforpagtning Præstegårdsjorder


Branderup Menighedsråd