Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Ballum

Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Ballum

Bortforpagtning Præstegårdsjorder i Ballum
(Samlet areal ca. 23 ha)


Arealer tilhørende Ballum Sogns Menighedsråd (Ballum Kirkekasse) udbydes til
bortforpagtning.

Der er tale om arealer, der omfatter følgende 7 matrikler:
Matr.nr. 666 Østerende-Ballum, Ballum ca. 4,84 ha
Matr.nr. 667 Østerende-Ballum, Ballum ca. 4,55 ha
Matr.nr. 668 Østerende-Ballum, Ballum ca. 4,34 ha
Matr.nr. 669 Østerende-Ballum, Ballum ca. 3,10 ha
Matr.nr. 670 Østerende-Ballum, Ballum ca. 2,67 ha
Matr.nr. 671 Østerende-Ballum, Ballum ca. 1,98 ha
Matr.nr. 672 Østerende-Ballum, Ballum ca. 1,48 ha

Arealerne udbydes, således der skal afgives bud på hver af matriklerne eller på alle matrikler samlet. Bortforpagtningen sker for perioden fra den 01. januar 2024 til og med den 31. december 2028 (5 forpagtningsår).
----------------------------------------------------------------------------------------
Oversigtskort til belysning af arealernes beliggenhed, budblanket samt oplysning om de vilkår, der skal gælde for forpagtningsforholdet, kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd, på tlf. 73 74 21 57 crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen) eller på tlf. 73 74 21 55 hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann) Sagsnr. 6763.
Besigtigelse af arealerne kan ske efter forudgående aftale med Hans Chr. Eichner på tlf. 20492063.
----------------------------------------------------------------------------------------
Skriftligt bud (mærket: ”Bud: Forpagtning – Ballum.”) skal være Anne Marie Nielsen,
Harknagvej 25, 6261 Bredebro, i hænde senest den 1. september 2023 kl. 12:00.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.


Ballum Sogns Menighedsråd

 

Du kan også downloade dokumentet her: Bortforpagtning