Boligskatter og grundskyld for boligejere

Boligskatter og grundskyld for boligejere

De nye boligskatteregler træder i kraft pr. 1. januar 2024. Hvad betyder det for dig? De er med til at sikre, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler i forhold til hvad du skulle have betalt med de nuværende skatteregler.

I dag er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Skatteloft betyder, at grundskylden kan stige lidt hvert år. Det kan den også gøre fra 2023 – 2024. Der er en særlig regel om stigningsbegrænsning gør, at grundskylden maksimalt kan stige med 2,8% fra 2023 – 2024. Stigningen kan du vælge at indefryse med et lån, ligesom de foregående år.

Indefrysning af ejendomsværdiskat og grundskyld

Hvis skatterne stiger i 2024, har du mulighed for at indefryse stigningerne i ejendomsværdiskat og grundskyld i den nye ejendomsskattelov. Hvis du vælger et indefrysningslån, skal du stille sikkerhed for betaling af lånet. Det kan være en patentret på din ejendom. Sikkerheden er der automatisk, når lånet stiftes, og pantet skal ikke tinglyses.

Hvis du vælger at købe ny bolig, skal du sikre dig, at sælger har indfriet eventuelle indefrysningslån. Hvis ikke, så kan du i sidste ende komme til at hæfte for dette.

Grundskyld – stigningsbegrænsningsordning for erhverv

De gældende regler om grundskatteloftet videreføres ikke fra 2024. De erstattes af nye regler der omhandler stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld. Det er bl.a. gældende for fysiske personer der ejer landbrugs-, skovbrugs- eller erhvervsejendomme. Grundskylden kan dog maks. stige med 4,75% årligt.

Vi du vide mere, så kan du læse mere på Vurderingsstyrelsens hjemmeside: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/boligskat-fra-2024/indefrysningslaan-og-pensionistlaan

Har du brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning omkring din landbrugs- og erhvervsejendomme, er du altid velkommen til at kontakte en af vores kollegaer nedenfor.