Attraktiv landbrugsejendom udbydes ved Vollum, Bredebro

Landbrugsejendom på 66,3461 ha.
Attraktiv landbrugsejendom udbydes ved Vollum, Bredebro

Hermed udbydes landbrugsejendommen beliggende Nr. Vollum 17, 6261 Bredebro (matr.nr. 235 m.fl., Vollum, Brede) til salg med overtagelsesdag den 1. januar 2023.


Der er tale om en landbrugsejendom på 66,3461 inklusiv bygningssæt.
På nuværende tidspunkt har landbrugsejendommen 66,5961 ha, men matr.nr. 173, Vollum, Brede frastykkes til anden side enten før eller umiddelbart efter
overtagelsesdagen.


Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd på tlf. 73 74 21 55 / hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann) eller tlf. 73 74 21 57 / crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen) sagsnr.: 6360.


Besigtigelse af ejendommen kan ske efter aftale med ejeren Jytte Paulsen, der kan kontaktes på tlf. 42189546 eller pr. mail: paujyt@stofanet.dk


Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240
Løgumkloster i hænde senest den 25. november 2022 kl. 12:00.


Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.