Ændrede regler vedrørende renter ved efterangivelse af moms

Ændrede regler vedrørende renter ved efterangivelse af moms

Vigtigt: Ændrede regler vedrørende renter ved efterangivelse af moms mv.

Som du måske ved, er der i sommeren 2022 ændret på reglerne vedrørende rentebetaling ved efterangivelse af moms. Lovændringen betyder, at der fremover skal betales rente på al (skyldig) moms og afgifter, der bliver indberettet til tidligere perioder, uanset om man selv laver en efterangivelse, eller om SKAT finder det ved en kontrol.

Reglerne træder dog først i kraft, når SKAT har udsendt en bekendtgørelse om det, og de har lavet et system, der kan håndtere det. Forventningen er, at det sker i løbet af 2023. Ændringerne gælder også lønsumsafgift, punktafgifter mv., som afregnes via skattekontoen.

Renten er pt. 0,7 % pr. måned eller 8,4 % pr. år, og den er desværre ikke fradragsberettiget. Det kan komme til at koste en del, hvis man har glemt nogle gamle indtægter, eller bare har medtaget en indtægt i 2. halvår, selv om fakturaen er udstedt i 1. halvår.

SKAT er meget opmærksom på, hvis man ”skubber” momsbetalingen frem i tid, altså medtager indtægter en periode senere, end fakturaen er udsted. Det kalder SKAT ofte ”groft uagtsomt”, og dermed kan der ud over renterne også falde bøder. Bøden er på ½-delen af momsbeløbet for de første 60.000 kr. i ”unddragelse” og hele momsbeløbet for den del, der ligger derudover.

Der er ingen bagatelgrænse, og der er heller ikke forskel på om, det er skyldig moms eller, det er tilgodehavende moms, der er forkert for en tidligere periode. Tiden vil vise, hvordan praksis bliver, om der kommer en bagatelgrænse.

Hele overvejelsen om ”unddragelse” er i alt fald ikke i spil, når det er den momspligtige, der har penge til gode ved SKAT.

Hvad betyder det i praksis:

I praksis betyder det, at vi skal være endnu mere opmærksom på at få alle bilag ind til bogføring i den rigtige periode. Helt generelt er momstidspunkt bestemt af datoen på fakturaen/afregningen. Ved forudbetaling kan det endda allerede være på betalingstidspunktet, eller omvendt, hvis man er kreditor.

Hvis vi ikke har fået bilagene ind til den rigtige periode, så vil vi lave en efterangivelse til den periode, rettelsen vedrører, også selv om det er inden for samme regnskabsår.

Hvis SKAT ville få et tilgodehavende ved efterangivelsen, er det ofte billigere at angive korrekt og betale en rente af momsen på ca. 6 mdr. i banken, fremfor at løbe risikoen for, at SKAT finder det ved en kontrol måske et år senere, hvor der kommer renter på for 1- 1½ år, og i værste tilfælde bøde på ½-delen af momsbeløbet oveni.

Der kan være områder, hvor man er i tvivl om en handel er med eller uden moms. Det kunne fx være hvis man sælger en del af sit landbrug. Da kan man nogle gange være i tvivl om, det er salg af et aktiv (som er momspligtig), eller det er en delvis virksomhedsoverdragelse, som er momsfri. Her vil det ofte være nødvendigt at få et bindende svar hos SKAT. Hvis man har valgt den forkerte løsning i forhold til SKATs fortolkning, så vil ændringen betyde, at enten skal køber eller sælger betale renter af den forkerte angivelse.

Med venlig hilsen

Moms-gruppen i LRS